Advokat Elna Barsøe

___Elna%20Bars%C3%B8e2_edited.png

Advokat Elna Barsøe driver en moderne advokatvirksomhed og lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private. Målsætningen er at yde et solidt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Du skal stilles bedst muligt i enhver situation.

Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret på Amager for godt 10 år siden og har været med i den kæmpe boligmæssige udvikling og forbedring, der er sket på Amager.  For 
nogle år siden flyttede virksomheden til Farum, hvor mange nye klienter er kommet til, og heldigvis finder rigtig mange trofaste klienter stadig tilbage til vort kontor.  

Som Certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbyder advokat Elna Barsøe professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af bolig. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbyder Elna Barsøe professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformue, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Advokat Elna Barsøe er beskikket som advokat af Justitsministeren, og medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet blev etableret i 2008 og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 3163 8658, og hos Erhvervsstyrelsen som ejendomsformidler siden 2010.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og har en lovpligtig ansvarsforsikring for advokater i Dahlberg Assurance Agentur a/s, der omfatter al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, herunder også ejendomsformidling.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienterne. Læs mere herom.