Om advokatfirmaet

Advokatfirma Elna Barsøe er en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private.

Målsætningen er at yde et professionelt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Klienten skal stilles bedst muligt i enhver situation.

Certificeret Dansk BOLIGadvokat
Som certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbydes professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af fast ejendom. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Danske Arveretsadvokater 
Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformuen, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Vi holder os fagligt ajour på disse områder via medlemskab af specialforeningerne Danske BOLIGadvokater, Danske Arveretsadvokater, Danske Advokater og Advokatsamfundet og deltagelse i kursusvirksomhed.

Virksomheden
Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret i 2008 af advokat Elna Rødseth Barsøe, og virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658. Hos Erhvervsstyrelsen også som ejendomsformidler siden 2010. Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske BOLIGadvokater og Danske Arveretsadvokater. Advokatfirma Elna Barsøe har i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Forsikring
Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og har en professionel ansvarsforsikring for danske advokater hos Söderberg & Partners Danmark II A/S, der omfatter al min advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, herunder også ejendomsformidling.

Advokatvirksomheden udøves i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Tavshedspligt 
Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Hvidvaskloven
Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienterne i form af kopi af billedlegitimation (pas/kørekort) og sundhedskort.

Advokatfirma Elna Barsøe

+45 40 451 551

Kontoradresse:
FORTVÆNGET 10, 3520 FARUM (på den tidligere Farum Kaserne)

©2019 Advokatfirma Elna Barsøe