Retfærdighed

Om advokatfirmaet

Advokatfirma Elna Barsøe er en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private.

Målsætningen er at yde et professionelt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Klienten skal stilles bedst muligt i enhver situation.

Certificeret Dansk BOLIGadvokat
Som certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbydes professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af fast ejendom. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Danske Arveretsadvokater 
Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformuen, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Vi holder os fagligt ajour på disse områder via medlemskab af specialforeningerne Danske BOLIGadvokater, Danske Arveretsadvokater, Danske Advokater og Advokatsamfundet og deltagelse i kursusvirksomhed.

Virksomheden
Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret i 2008 af advokat Elna Rødseth Barsøe, og virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658. Hos Erhvervsstyrelsen også som ejendomsformidler siden 2010. Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske BOLIGadvokater og Danske Arveretsadvokater. Advokatfirma Elna Barsøe har i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Forsikring
Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og har en professionel ansvarsforsikring for danske advokater hos Söderberg & Partners Danmark II A/S, der omfatter al min advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, herunder også ejendomsformidling.

Advokatvirksomheden udøves i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Tavshedspligt 
Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Hvidvaskloven
Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienterne i form af kopi af billedlegitimation (pas/kørekort) og sundhedskort.

Visioner & værdigrundlag

160118_KODEKS_logo_RGB_blaa.jpg

Advokatfirma Elna Barsøe yder en målrettet indsats på følgende områder ud fra en målsætning om:
 

 • at være en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private personer,

 • at yde et professionelt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Klienten skal stilles bedst muligt i enhver situation.

 • at uddannelse, udvikling og samarbejde vægtes højt.

 • at være familiens advokat og rådgiver i forbindelse med livets store beslutninger.

 • at yde højeste kvalitet i arbejdet med fokus på klientens behov og god etik.

 • at være engageret og har det godt med arbejdet, så klienten kan mærke det.

 • at stræbe efter at rådgive på en forståelig måde og lægger vægt på at ekspedere sagen hurtigst muligt.

 • at satse på holdbare juridiske løsninger, der er præget af sund fornuft.

 • at have et positivt menneskesyn og tilstræber altid en høj moral, høj faglig standard og har det nødvendige mod.

 • at være tilgængelige for vores klienter, når det passer dem – både aften og weekend, vi kalder det "fleksible åbningstider"

 • at komme ud til klienten, hvis der behov for det, og klienten ønsker det - fx oprettelse af testamente.

 • at arbejde ud fra principper om åbenhed og fortrolighed.

 • Hvis sagen ligger udenfor vores kompetence, hjælper vi klienten med at få sagen løst andetsteds.

Derfor har Advokatfirma Elna Barsøe i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret i 2008 af advokat Elna Rødseth Barsøe, og virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658. Hos Erhvervsstyrelsen også som ejendomsformidler siden 2010. Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet, Danske BOLIGadvokater og Danske Arveretsadvokater. Advokatfirma Elna Barsøe har i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Certificeret Dansk BOLIGadvokat
Som certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbyder advokat Elna Barsøe professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af fast ejendom. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Danske Arveretsadvokater 
Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformuen, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Vi holder os fagligt ajour på disse områder via medlemskab af specialforeningerne Danske BOLIGadvokater, Danske Arveretsadvokater og deltagelse i kursusvirksomhed.

Advokatfirma Elna Barsøe yder en målrettet indsats på følgende områder ud fra en målsætning om:

 • at være en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private personer,

 • at yde et professionelt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Klienten skal stilles bedst muligt i enhver situation.

 • at uddannelse, udvikling og samarbejde vægtes højt.

 • at være familiens advokat og rådgiver i forbindelse med livets store beslutninger.

 • at yde højeste kvalitet i arbejdet med fokus på klientens behov og god etik.

 • at være engageret og har det godt med arbejdet, så klienten kan mærke det.

 • at stræbe efter at rådgive på en forståelig måde og lægger vægt på at ekspedere sagen hurtigst muligt.

 • at satse på holdbare juridiske løsninger, der er præget af sund fornuft.

 • at have et positivt menneskesyn og tilstræber altid en høj moral, høj faglig standard og har det nødvendige mod.

 • at være tilgængelige for vores klienter, når det passer dem – både aften og weekend, vi kalder det "fleksible åbningstider"

 • at komme ud til klienten, hvis der behov for det, og klienten ønsker det - fx oprettelse af testamente.

 • at arbejde ud fra principper om åbenhed og fortrolighed.

 • Hvis sagen ligger udenfor vores kompetence, hjælper vi klienten med at få sagen løst andetsteds.

Derfor har Advokatfirma Elna Barsøe i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret i 2008 af advokat Elna Rødseth Barsøe, og virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658. Hos Erhvervsstyrelsen også som ejendomsformidler siden 2010. Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet, Danske BOLIGadvokater og Danske Arveretsadvokater. Advokatfirma Elna Barsøe har i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.
 

Certificeret Dansk BOLIGadvokat
Som certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbyder advokat Elna Barsøe professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af fast ejendom. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.Danske Arveretsadvokater 
Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformuen, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.


 

 

Vi holder os fagligt ajour på disse områder via medlemskab af specialforeningerne Danske BOLIGadvokater, Danske Arveretsadvokater og deltagelse i kursusvirksomhed.