Køb & salg af fast ejendom

Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske BOLIGadvokater, der er en landsdækkende forening med ca. 140 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning, og som har fået branchens blå stempel som Danske BOLIGadvokater - certificeret Dansk BOLIGadvokat.

VI TILBYDER PROFESSIONEL OG UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING, NÅR DU:

- Overvejer køb, salg af bolig eller nybyggeri

- overvejer selvsalg uden ejendomsmægler, og du allerede har en køber

- vil handle bolig i familien,

- ønsker at betinge dit boligkøb af, at du får solgt din nuværende bolig

- ønsker en advokat, der kun har fokus på at varetage dine interesser i forbindelse med   
  ejendomshandlen i alle led.

 

VI YDER RÅDGIVNING OG BISTAND OMKRING KØB OG SALG AF:

- Enfamilieshus, tofamilieshus, rækkehus, byggegrund

- Sommerhus

- Havekoloni

- Ideel anpart

- Ejerlejlighed

- Andelsbolig

- Forældrekøb

- Projektkøb

- Nybyggeri - indgåelse af en entreprisekontrakt

- Familiehandel og generationsskifte

- Selvsalg (bolighandel uden ejendomsmægler)

Husk - du kan altid få et GRATIS formøde med advokat Elna Barsøe.

 

Boligkøb er en af de store investeringer i livet, og der vil altid være en række spørgsmål, og vi tilbyder at hjælpe dig med alt omkring bolighandlen, herunder evt. pris- og vilkårsforhandling, finansiering og skødeskrivning, digital tinglysning m.v. Hvis du kun har brug for hjælp i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales. Du kan altid få et gratis og uforpligtende første møde enten telefonisk eller personligt.

KLAR BESKED OM BOLIGRÅDGIVNINGENS INDHOLD OG PRIS

Vi indgår en skriftlig aftale om hvilken rådgivning, du ønsker og også størrelsen af vort honorar lægges fast i aftalen.

FAST PRIS - så ved du, hvor du står.

Honoraret udgør en meget lille del af de omkostninger, som er forbundet med en bolighandel. Til gengæld kan advokatens bistand ofte spare dig for langt større beløb og/eller ærgrelser og bekymringer, når du foretager dit livs største investering. Vor rådgivning er naturligvis ansvarsforsikret.

 

DANSKE BOLIGADVOKATER ER FULDSTÆNDIG UAFHÆNGIGE

Det betyder, at når vi rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, har vi ikke hverken direkte eller indirekte en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

Vi kan naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt altid har forskellige interesser.

Er parterne imidlertid enige om det fx i skilsmissesager, kan jeg naturligvis godt tinglyse skilsmisseskødet.

 

ELEMENTER I DANSKE BOLIGADVOKATERS RÅDGIVNINGSKONCEPT

Som medlem af Danske BOLIGadvokater ydes rådgivning efter et koncept, som kan omfatte følgende punkter:

- Fortrydelsesret og advokatforbehold

- Din privatøkonomi

- Købsaftalens indgåelse og godkendelse af handlen

- Tingbogsattest, servitutter, miljø- og forureningsforhold

- Vurdering af boligens pris og anvendelighed

- Finansiering og skat

- Tilstandsrapporten, elinstallationsrapport, energiforhold

- Forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikringstilbud

- Skøde og digital tinglysning

- Udarbejdelse af refusionsopgørelsen

- Anden rådgivning.

 

Vi rådgiver også omkring de juridiske og økonomiske forhold for ægtefæller, ugifte samlevende og singler.