NYBYGGERI & ENTREPRISE

Der kan opstå mange juridiske problemstillinger i forbindelse med nybyggeri, entrepriser og om- og tilbygninger. Et byggeri er en kompleks størrelse, og der kan derfor ofte forekomme tvister om fejl og mangler, forsinkelse, ekstra arbejder, garantistillelse m.v. 


Vores advokatrådgivning inden for bygge- og entrepriseret er primært målrettet mod private bygherrer.

Advokatfirma Elna Barsøe

+45 40 451 551

Kontoradresse:
FORTVÆNGET 10, 3520 FARUM (på den tidligere Farum Kaserne)

©2019 Advokatfirma Elna Barsøe